lm group prudent jic energo ebm vrb prumyslovy areal entita

Vítejte na stránkách společnosti
NIXIN ENERGY, SE

Vítejte na stránkách společnosti NIXIN ENERGY - smluvního distribučního partnera společnosti PRUDENT ENERGY, předního světového výrobce technologie ENERGETICKÉHO SKLADOVACÍHO SYSTÉMU – VANADIUM REDOX BATTERY (VRB-ESS™) třetí generace.

VRB-ESS™ představuje patentované zařízení schopné efektivně uskladňovat a následně dodávat i velké množství elektrické energie v závislosti na její např. nepredikovatelné výrobě z obnovitelných zdrojů.

Základ systému tvoří patentovaný redukčně-oxidační regenerační článek, který přemění chemickou energii na elektrickou energii. Různé ionické tvary vanadia ve zředěném kyselém prostředí představují základní složky elektrolytu, hlavního média uskladněné chemické energie.

Elektrolyt se čerpá z oddělených nádrží do palivových článků přes membránu (PEM), kde se jedna forma elektrolytu elektrochemicky oxiduje a druhá se elektrochemicky redukuje. Vytvoří se tak proud, který se přes elektrody zavádí do vnějšího obvodu. Reakce může být obrácena, tj. je možné nabíjení, vybíjení a znovu nabíjení baterie.

Zařízení VRB-ESS™ je vhodné ve všech aplikacích, kde je potřebné skladovat (a následně užívat), vyrovnávat nebo zkvalitňovat vyrobenou elektrickou energii.